Table of Contents

AMRES AAI wiki

Dobrodošli na stranice za AMRES AAI wiki!

Ove stranice služe za objavljivanje dokumenata vezanih za temu infrastrukture za autentifikaciju i autorizaciju unutar AMRESa.

Ovo je tek početak, nadamo se da će uskoro biti još mnogo korisnih dokumenata. Za sada se na ovim stranicama nalazi detaljan opis instalacije i konfiguracije OpenLDAP softvera i rsEdu šeme koju je kreirao RCUB/AMRES tim.

amres_aai_wiki/start.txt · Last modified: 2011/04/07 11:22 by marina
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0